Det inre barnet


25 min healing plus återkoppling på telefon, totalt 70 min 900:- 


Om vi växer upp i känslomässig otrygghet och möter olika slags trauman så kan detta skada och såra vårt inre barn. Det kan vara händelser som skrämt, chockat eller påverkat på svåra och negativa sätt som sedan färgar vår tillvaro.
Där börjar olika beteendemönster skapas som är en återspegling av hur vi mår på insidan.
Det kan hända att vi vi fastnar i känslomässig mognad ifrån den åldern då vi började skadas. Då behöver vi läka vårt inre barn.
Vi läker vårt inre barn genom att gå inåt, omfamna och möta våra sår och känslor.
Vi behöver också få busa, leka och ha roligt, släppa ut den vilda lilla ungen och inte längre anpassa oss efter vad som är lämpligt och inte.

Healing

I denna healingmetod hjälper jag dig att gå in till ditt inre barnet, jag tar din hand med kärlek och trygghet och visar dig vägen så att du själv kan omfamna och älska barnet.
Jag löser upp blockeringar och murar som ligger i vägen för att du ska nå dig själv och jag hjälper dig att bli medveten och se tydligare på dina sår och rädslor.
Denna metod är väldigt stark och kan sätta igång kraftfulla och starka processer med mycket sorg, ilska, frustration, beröring, glädje och framför allt kan den hjälpa dig att frigöra dig från all smärta som ligger kvar från sveken. 
Eftersom denna healing är väldigt starkt påverkande så har jag valt att kombinera den med samtal. 
I kategorin helhet och kombo kan du välja paket ifall du vill ha en mer långsiktig behandling 


Köp