Chips och bumlingar med hål

Chips 

Bumlingar/nuggets

Block