Friskvårdsbidrag

Kontakta mig om du vill ha ett kvitto för friskvårdsbidrag.
Du är själv ansvarig för att ta reda på vilket belopp du har rätt till ersättning för och jag skriver ett kvitto med belopp,
aktivitet, moms, antal timmar och datum. Du är själv ansvarig för att skicka in det till din arbetsgivare.

Vad är friskvårdsbidrag?

Många arbetsgivare väljer att erbjuda sina anställda friskvårdsbidrag.
Ett friskvårdsbidrag är ett på förhand fastställt belopp som en arbetsgivare erbjuder sina anställda att använda för att betala för motion, stresshantering, healing och annan friskvård.
Vad ett företag erbjuder sina anställda i friskvårdsbidrag är upp till företaget men för att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt för den anställde, får det inte överstiga 5 000 kronor.
Det innebär att arbetsgivaren inte gör skatteavdrag eller betalar arbetsgivaravgifter på förmånen – det sker med andra ord ingen förmånsbeskattning.
Om arbetsgivaren betalar ut ett friskvårdsbidrag som är högre än 5 000 kronor, ska den anställde förmånsbeskattas för hela friskvårdsbidraget
och inte bara för den del som överstiger det skattefria beloppet.
Dessutom tillkommer sociala avgifter för arbetsgivaren när beloppet överstiger 5 000 kronor, och även här ska avgifterna beräknas på hela beloppet.