Homeopati kan hjälpa vid 


       🌱 Psykisk och fysisk ohälsa
🌱  Trauman och chock
🌱  Sorg och förlust
🌱 Tanke och känslomönster
🌱 Artros, ledvärk, värk  
🌱Fysiska olyckor och skador 
🌱 Allergier, astma 
🌱 Utslag, akne, eksem 
🌱Mag och tarmbesvär 
🌱 Depression, ångest 
🌱 Kronisk trötthet och utmattning
🌱 Rädslor och fobier 
🌱 Pms

 


Jag erbjuder klassisk homeopati till människor, djur och barn över 8 år.
Klassisk homeopati är en välbeprövad,helt naturlig läkekonst som dessutom är biverkningsfri och miljövänlig.
Det är en skonsam men mycket effektiv, holistisk behandlingsform där målsättningen är att hjälpa kroppen att läka på djupet
och uppnå god hälsa och balans genom att stärka och höja immunförsvaret.
Immunförsvaret är vår nödvändiga livskraft där vi aktiverar vår egen inneboende självläkningsförmåga.
När vårt immunförsvar är nedsatt så hamnar kroppen i obalans och då uppstår sjukdomar och symtom. 

Symtomen är budskap från vår kropp som talar om att vi inte tar hand om oss på rätt sätt
och när vi inte lyssnar så skriker kroppen högre och högre. 
För att må bra så behöver vi ha ett fungerande samspel mellan det fysiska, emotionella, och mentala, dvs kropp, känslor och tankar.
En klassisk homeopat ser och behandlar hela individen och fokuserar på bakomliggande orsaker och mönster,
beteenden, reaktioner, personlighet, bakgrund, vanor, känslor och trauman.

Behandlingen är individuell så därför kan individer med liknande symtom och diagnoser behöva helt olika homeopatiska läkemedel. 
Det handlar alltid om hela bilden och det går inte att symtombehandla bort besvären. 
Läkning sker inifrån och ut och, baklänges i den ordning symtomen uppstod och lindrar de viktigaste organen först. 

Läkningsprocessen kan upplevas som att skala en lök, lager för lager. 
För varje lager som skalas av kommer du närmare ditt sanna, naturliga tillstånd och konstitution, vilket innebär att du blir lättare,
gladare, mer medveten, klarsynt och levande.
Homeopati kan bota och läka ut både fysiska, mentala, akuta och djupgående besvär och bidrar till ökat välmående och en balanserad hälsa.

Homeopatiska läkemedel ger inga biverkningar men ofta uppstår förstförsämringar, utrensningar
som är ett positivt tecken på att immunförsvaret har börjat arbeta.
Läkningsprocessen kan kännas utmanande ibland och gamla mönster, beteenden och undertryckta känslor och trauman
kan komma upp till ytan, detta hör till processen och är nödvändigt för att kunna rensa ut och läka.
Det är individuellt hur lång tid läkning och tillfrisknande tar.
Vid akuta åkommor kan det räcka med några minuter, timmar eller dagar innan du känner förbättring men kroniska
och långvariga sjukdomar och besvär tar längre tid, ofta flera år.
Det finns inga quick fix och snabba genvägar.
Genvägar blir alltid senvägar.

Utbildning 

Jag är certifierad och diplomerad klassisk homeopat.
Den 3 åriga utbildningen gjorde jag på Whildes homeopatiska skola.
Certifierad innebär att jag som terapeut är professionell och kvalitetssäkrad enligt respektive skolas krav. 
Jag har som terapeut förbundit mig att följa KMR:s etiska regler samt FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna. 

Även skolan är certifierad av Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR)
vilket innebär att skolan är kvalitetssäkrad enligt KMR:s krav.
Skolan klassas bland de högsta i landet. 
Utbildningen innehåller även anatomilära-fysilogi.

Homeopatisk konsultation

Djurhomeopati

Homeopatins historia

© Alla texter och bilder tillhör Chavida AB