Homeopati bidrar till ökat välmående och balanserad hälsa.
Klassisk homeopati är en välbeprövad, helt naturlig läkekonst som dessutom är biverkningsfri och miljövänlig.
Det är en skonsam men mycket effektiv, holistisk behandlingsform där målsättningen är att hjälpa kroppen att läka på djupet
och uppnå god hälsa och balans genom att stärka och höja immunförsvaret.
Homeopati kan bota och läka ut både fysiska, mentala, akuta och djupgående besvär.

Behandling

Vid en homeopatisk konsultation tar samtalet 1-2 timmar första gången.
Det första samtalet tar mellan 1-2 timmar och sker på telefon eller i vissa fall i mitt hem i Viken, Skåne.
Jag ställer flera, viktiga frågor till dig om djuret.
Frågorna är tydliga och ingående med inriktning på sjukdomshistoria, hälsa, kost, rädslor, mönster och beteenden.
Vi observerar även situationer och gemensamt liv med de personer som djuret lever med. 
Detta innebär att frågorna kan bli personliga även för dig som söker, eftersom djuren ofta speglar och påverkas av miljö och sina närmaste.

Min uppgift är att utreda och analysera för att hitta det homeopatiska medel som bäst motsvarar djurets symtombild och hälsotillstånd.
Alla svar jag får är viktiga pusselbitar som underlättar för mig när jag ska se den totala helhetsbilden. 
Jag vill gärna se foton och filmer på djuret vilket hjälper mig att få en tydligare inblick i djurets beteende och hälsa.
Jag använder mig även av min intuition som hjälp för att känna in var obalanser sitter i djuret och vad de bakomliggande orsakerna kan vara.
Ibland kan jag välja läkemedel direkt men det händer att jag behöver mer tid på mig att kartlägga och utvärdera och ev ställa fler frågor. 

Uppföljning

Efter 5-6 veckor är det dags för en uppföljning.
Om djuret har behandlats akut så följer vi upp redan dagarna efter.
Vid uppföljningen så pratar vi igenom behandling och läkningsprocessen,
utvärderar och gör en bedömning kring hur vi ska gå vidare med behandlingen.
Under behandlingstiden är det viktigt att du uppmärksammar hur djuret reagerar och om du uppfattar förändringar.
Notera förändringar kring sömn, energi, symtom, beteenden, drömmar, känslor, utbrott osv.
Ibland kan det vara svårt att upptäcka förändringar för att man fokuserar på ett visst symtom eller område
men behandling med homeopati är så brett och djupt att förändring kan ske ur många olika aspekter, där du minst anar det.

Homeopati för djur kan hjälpa vid

• Fysiska, mentala och akuta besvär
• Klåda och utslag
• Oro, stress och ångest
• Olika typer av rädslor, beteenden och mönster
• Ledvärk, artros och reumatism
•Besvär i mage och tarmar
• Sorg och nedstämdhet