Helhetshälsa & personlig utveckling


För att uppnå balans och sund hälsa i ett harmoniskt energiflöde så är det nödvändigt med samspel mellan sinne, kropp och själ.
Detta innefattar känslor, tankar, den sociala miljön, sexualitet och andlighet.
Holistisk hälsa/ helhetshälsa handlar om att helheten är större än delarna men att allt hör ihop och är lika viktigt - 
vi behöver ta hand om alla delar och inte enbart vissa.

Tex hjälper det inte att du äter sund mat om du samtidigt trycker bort barndomstrauman.
Det hjälper inte att du du tränar på gymmet tre timmar om dagen om du inte är medveten om orsakerna till din ilska och sorg.
Det hjälper inte heller att du mediterar fem timmar om dagen ifall du inte möter och tar hand om dina skuggor och mönster.

Du kan se det som ett pussel.
Pusslet blir inte komplett
om du fattas någon bit.

Din hälsa är viktig - det finns bara en av Dig

Den traditionella sjukvården är inriktad på att dämpa och bekämpa enskilda symtom och de bedömer symtom som sjukdomar.
Men hälsa ur ett holistiskt perspektiv innebär att man ser allt djupare, som en helhet. 
Istället för att dämpa och maskera symtom med kemiska mediciner och gifter så behöver du gå ner på djupet
och möta de bakomliggande orsakerna till den mentala och fysiska ohälsan.
 
Genom reflektioner och ökad medvetenhet kring dig själv så kan du förändra, utvecklas och läka.
Att läka innebär inte att något är trasigt eller fel, du kan inte vara trasig eller fel även om det kan kännas så.
Men du kan vara i en osann, destruktiv och respektlös relation till dig själv och sitta fast i invanda tankar och mönster
med rädslor, stress, undertryckta känslor och minnen.

En läkningsprocess börjar med ett beslut och vilja att förändra.
Det är bara du som kan ta beslutet och valet är alltid fritt, du har rätt i att inte orka eller vilja men det är alltid dina konsekvenser.
Förändring och läkning sker alltid inifrån och kan aldrig ske endast utifrån men när du läker inuti
så läker du även utanpå och då ändras också allt du ser utanför.
 
Det finns inga quickfix och snabba genvägar. Genvägar blir senvägar.
Läkning tar olika lång tid beroende på hur mycket blockeringar som finns i kroppen och hur länge du har haft dem.
Ge dig själv tid och tålamod att läka, växa och utvecklas.  

Immunförsvaret - livskraften 

Allt handlar i grunden om vårt fantastiska immunförsvar som är kroppens viktigaste, starkaste skydd och livskraft.
Minst 70 % av immunförsvaret sitter i tarmen vilket gör det tydligt
 att maghälsan är enormt viktig för helheten.
Ett starkt immunförsvar skyddar och stärker oss medan ett nedsatt immunförsvar kan leda till olika sjukdomar och symtom
som virus, bakterier, inflammationer, infektioner, utmattning, skador, värk, depressioner osv.

Grundorsakerna skapas i sinnet/hjärnan där vi med våra tankar försöker kontrollera
 och fly från oss själva,vilket leder till
rädslor, stress, negativa mönster, förträngda och undertryckta minnen, känslor och trauman.
Vi kan även få obalanser av vaccin, droger, osund kost, kemiska läkemedel och vitaminbrister osv.
Hormonell obalans kan vi få av graviditet och preventivmedel.

Kroppen blir sällan sjuk utan ditt medgivande, den attackerar inte sig själv utan gör sitt bästa för att läka dig.

Symtom är budskap från kroppen

Sjukdomar är egentligen obalanser och blockeringar som uppstår när vi har ett nedsatt immunförsvar.  
Vi får symtom som är varningssignaler om att vi behöver stanna upp och lyssna.
Symtom är budskap från kroppen som speglar vår livsstil, inre konflikter och känslor.
Kroppen minns det som sinnet förtränger.
När vi fortsätter att ignorera signalerna så medför detta konsekvenser för hälsan.

När vi är blockerade är vi inte i kontakt med våra sanna känslor och ser därför inte alltid vad som är bäst för oss.
Det kan kännas som en inre låsning och vilsenhet till hur vi ska ta nästa steg.
Då kan vi behöva vägledning och stöd för att se klarare på en eller flera situationer.
Jag arbetar ur ett helhetsperspektiv och kan hjälpa inom många områden på din hälsoresa.
Du kan läsa mer under tjänster och behandlingar. 

© Alla texter och bilder tillhör Chavida AB 

Inspiration

Kost & örter

Immunförsvar & tarmhälsa