Individanpassad, homeopatisk konsultation för både människor, djur och barn över 8 år.
Det första samtalet tar mellan 1-2 timmar och sker på telefon eller i vissa fall i mitt hem i Viken, Skåne.
Min uppgift är att hitta det homeopatiska medel som bäst motsvarar din symtombild och hälsotillstånd.
Jag ställer tydliga och ingående frågor för att göra en fullständig anamnes och få en klar och tydlig inblick i dig som en helhet.

Du kommer att få berätta om känslor, tankar, rädslor och upplevelser samt erfarenheter i livet som kan ha inverkan på din hälsa.
Jag kommer också att vilja veta när besvären uppstod, hur de uttrycker sig och vad som lindrar och förvärrar.
Svaren är viktiga pusselbitar som hjälper mig att se helhetsbilden så därför är det bra att du svarar så utförligt som möjligt.

Det är inte dina symtom som behandlas utan dig som hel individ, därför ordinerar en klassisk homeopat alltid endast ett läkemedel åt gången.
Klassisk homeopati fungerar på både kroniska och akuta besvär.
Homeopatisk behandling är alltid individuellt anpassad och ska inte jämföras med någon annan,
det läkemedel som passar dig kan vara helt fel för någon annan eftersom vi utgår ifrån den totala helhetsbilden.
Ibland kan jag välja läkemedel direkt men det händer att jag behöver mer tid på mig att kartlägga, utvärdera och ev ställa fler frågor. 

Uppföljning 

Efter 5-6 veckor är det dags för en uppföljning.
Om du har behandlats akut så följer vi upp redan dagarna efter.
Vid uppföljningen så pratar vi igenom behandlingen och läkningsprocessen, utvärderar och gör en bedömning
kring hur vi går vidare med behandlingen. 
Under behandlingstiden är det viktigt att du uppmärksammar hur du reagerar och om du upplever förändringar. 
Notera förändringar kring sömn, energi, symtom, beteenden, drömmar, känslor, utbrott osv.

Ibland kan det vara svårt att upptäcka förändringar för att man fokuserar på ett visst symtom eller område men behandling med homeopati
är så brett och djupt att förändring kan ske ur många olika aspekter, där du minst anar det.
Jag ställer frågor som lättare kan hjälpa dig att hitta det du kanske inte själv ser.
Kroniska besvär kan ta flera år att läka ut så det finns inga quick fix och snabba genvägar.
Det är viktigt att du följer upp och fortsätter din behandling för att bibehålla en balanserad hälsa.

© Alla texter och bilder tillhör Chavida AB