Immunförsvaret - Vår livskraft 

Immunförsvaret - vår livskraftAllt handlar i grunden om vårt fantastiska immunförsvar som är kroppens viktigaste och starkaste skydd. Ca 70% av immunförsvaret sitter i tarmen vilket gör det tydligt att maghälsan är enormt viktig för helheten.Ett starkt immunförsvar skyddar oss från sjukdomar, virus, bakterier,inflammationer, infektioner, utmattning och skador.Sjukdomar är egentligen obalanser och blockeringar som uppstår när vi har ett nedsatt immunförsvaroch stagnerat energiflöde. Grundorsakerna skapas i sinnet/hjärnan där vi med våra tankar försöker kontrollera och fly oss självavilket leder till rädslor, stress, negativa mönster, förträngda och undertryckta minnen, känslor och trauman.Vi kan också få obalanser av vaccin, droger, osund kost, läkemedel och brister på vitaminer osv.Hormonell obalans kan vi få av tex graviditet och preventivmedel.För att balansera och läka så behöver kroppen rensa ut slagg, gifter och känslomässiga blockeringar.Detta ger utrensningar som kan upplevas på olika sätt.Kroppen blir sällan sjuk utan ditt medgivande, den attackerar inte sig själv utan gör alltid sitt bästa för att läka dig.Den speglar våra känslomässiga sår och inre konflikter och minns det sinnet och hjärnan förträngt. Vi får symtom som är kroppens varningssignaler om att vi behöver stanna upp och lyssna. Om vi fortsätter att ignorera signalerna så utvecklar vi fler lager och symtom och hälsan försämras ytterligare.När vi är blockerade är vi inte i kontakt med våra sanna känslor och ser därför inte alltid vad som är bäst för oss,vilket kan kännas som en inre låsning och vilsenhet till hur vi ska ta nästa steg.Då kan vi behöva vägledning och stöd för att se klarare på en eller flera situationer. här