Runda stenar med hål

2 - 5 mm

6 - 7 mm

8 - 9 mm

10 - 12 mm

14 - 18 mm

Block