För dig som vill... ~❈~

•komma hem till den sanna du
•leva i närvaro och nuet
• möta hela dig
• utvecklas och växa
• leva och inte bara överleva
• uppnå din fulla kraft och potential
•leva mer hälsosamt och medvetet
• känna glädje och lätthet
• slippa känna dig trött och utmattad
• se ur nya och fler perspektiv
• bryta invanda tankar och livsmönster
• frigöra rädslor som begränsar dig
• få verktyg och nycklar till ett friare liv

~❈~
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎

~❈~

När det skaver, värker och känns tungt på olika sätt så är det ofta signaler
på att du inte är i balans och i kontakt med ditt sanna jag fullt ut.
Det kan vara känslor som trauman, sorg och minnen som ligger undertryckt och obearbetat inom dig
som bromsar upp och begränsar dig i livet.
Tankar, mönster, rädslor och överlevnadsstrategier har tidigare i livet planterats och programmerats i ditt sinne
utifrån dina upplevelser och andras oförmågor och omedvetande som du blivit inlärd och tagit efter.

Om vi får en otrygg grund i livet utan anknytning, närvaro, stöd och kärlek så kan det prägla oss djupt.
Kanske blir vi kritiserade, dömda och jämförda. Lämnade, avvisade, bortvalda.
Tunga och smärtsamma känslor som skuld, skam och rädslor kan då följa med och skapa obalanser
tills du väljer att frigöra och lära om.
Ingen annan kan älska och göra dig hel mer än du själv.Jag finns här för att hjälpa dig att få mer klarhet i vad du känner och går igenom
så att du kan möta hela dig själv och stärka relationen till din sanna essens och allt du är. 
Min intention är att hjälpa dig spränga murar, släppa gamla tankar, rädslor, mönster, motstånd och begränsningar. 
Jag vill hjälpa dig att skapa inre balans och förstärka den sanna du, visa att det finns en väg ut, igenom och hem.
Vi arbetar tillsammans som ett team där jag är som en samtalspartner och reseledare inom de områden vi arbetar inom. 
Jag finns med som ett tryggt och omsorgsfullt stöd under dina processer.

Holistisk samtalsterapi är en effektiv behandlingsform som är djupgående 
och når på alla nivåer av en helhet - kropp, sinne och själ. 
Samtalen är medvetandegörande, utvecklande och läkande. 
Vi fokuserar på närvaro och nuet och gräver inte i det förlutna.
När vi blickar tillbaka gör vi det endast för reflektioner, acceptans, insikter och lärdomar.
Du får verktyg och nycklar till hjälp för att förstärka din intuition, drivkraft och potential.

Jag är klarsynt, inkännande och skarp med en stor förmåga i att reflektera
och dra fram det som ligger dolt i det undermedvetna. 
Jag belyser på ett bestämt och ärligt sätt och ställer de rätta frågorna
så att du hittar in till dina egna svar 
ur ett högre, djupare syfte och perspektiv.  

~❈~

FREE YOUR MIND

Min önskan är att sprida kärlek och ljus och väcka det i andra  

~❈~

© Alla texter och bilder tillhör Chavida AB