För dig som vill... ~❈~

•komma hem till denna sanna du
• möta hela dig
• utvecklas och växa
• leva och inte bara överleva
• uppnå din fulla kraft och potential
•leva mer hälsosamt och medvetet
• känna glädje och lätthet
• slippa känna dig trött och utmattad
• se ur nya och fler perspektiv
• bryta invanda tankar och livsmönster
• frigöra rädslor som begränsar dig
• få verktyg och nycklar till ett friare liv

~❈~
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎

När det skaver, värker och känns tungt på olika sätt så är det ofta signaler
på att du inte är i balans och i kontakt med ditt sanna jag fullt ut.
Det kan vara känslor som trauman, sorg och minnen som ligger undertryckt och obearbetat inom dig
som bromsar upp och begränsar dig i livet.
Tankar, mönster, rädslor och överlevnadsstrategier har tidigare i livet planterats och programmerats i ditt sinne
utifrån dina upplevelser och andras oförmågor och omedvetande som du blivit inlärd och tagit efter.

Om vi får en otrygg grund i livet utan anknytning, närvaro, stöd och kärlek så kan det prägla oss djupt.
Kanske blir vi kritiserade, dömda och jämförda. Lämnade, avvisade, bortvalda.
Tunga och smärtsamma känslor som skuld, skam och rädslor kan då följa med och skapa obalanser
tills du väljer att frigöra och lära om.
Ingen annan kan älska dig hel mer än du själv. 

Tankens kraft & spegeleffekten 

Hjärnan är ett fantastiskt organ men om du inte kan hantera dina tankar
så kan du bli din egen värsta fiende.
Det värsta giftet vi kan lägga in i våra kroppar är våra egna tankar och rädslor.
Det är alltid du som äger och ansvarar för din energi - dina val, tankar, känslor, åsikter, triggers och reaktioner,
ansvaret ligger inte hos någon annan. Liksom andra har ansvar för sig. 

Allting utanför dig speglar och visar dig vad du bär på inom dig, hur du reagerar och dömer andra handlar om dig,
det är din egen smärta och inre konflikt du projicerar på andra.
Din hjärna är programmerad till hur du ska tänka, reagera, tycka, känna, vad som är rätt och vad som är fel.
En tanke, känsla och situation är neutral tills du lägger en värdering i den
och dessa värderingar är stöpta ur dina personliga erfarenheter och handlar därför om dig.
Eftersom du har skapat det kan du också omskapa det. 
Det handlar inte om att tänka positivt i varje stund, det kan bli  lika dränerande som att alltid tänka negativt.
Vi ska tillåta och möta alla tankar och känslor, men inte stanna och fastna i dem.
Det handlar om balans - Att vara i en neutral och accepterande tillvaro inom dig själv,
ett närvarande nu, utan värdering och dömande av dina och andras tankar och känslor.

FREE YOUR MIND

Process & arbete 

För att komma hem till dig själv och uppnå balans så behöver du omvärdera
och riva det gamla, falska och konstruera en ny grund i dig - en grund som denna gång stöps med kärlek och inte rädslor.
Du behöver möta och lära känna dig själv, den riktiga du och bli medveten om det undermedvetna.
Genom att arbeta med att bryta och vända dina inprogrammerade tankar och livsmönster så förändrar du allt.
Det är en process som kräver mycket träning och upprepning eftersom det sitter djupt planterat i ditt sinne.
  
Personlig utveckling handlar inte om att du ska förändra dig själv och bli någon annan
utan om att frigöra och släppa taget om det som inte är du och bli mer av den du ÄR!
Att existera för din skull och väva trådar ur kärlek istället för rädslor.
Första steget är vilja och beslut. Utan detta kommer inga förändringar att kunna ske.

Förändring och läkning kommer inifrån dig.
Allting handlar om val, du gör val i varje stund och dessa val formar hela din existens.
Du är fri att välja vad som helst - att tro på vad du vill, att agera, reagera, förneka, blunda, älska, hata, fly, möta.
Att vara kärleksfull och givande, eller distanserad och självisk. 
Det finns inga rätt och fel, allt är perspektiv och olika medvetanden,
vi ser och möter allt utifrån antingen kärlek eller rädslor.
Det är när du väljer kärlekens energi istället för rädslan som du frigör dig själv
från drama, konflikter och motgångar.
Allt är val även när det är omedvetet, du äger dina val men du äger inte konsekvenserna av valen.
Du får det du ger.
Vem vill du vara?

Min önskan är att sprida kärlek och ljus och väcka det i andra  

Det finaste jag vet är att visa andra vägen hem ifrån en lång och smärtsam vilsenhet.
Att hjälpa dem att frigöras från sin obekväma och skavande kostym.
Jag vet hur det känns att sova djupt och drunkna i ett inre bottenlöst hav av sorg och smärta.
Jag vet hur det känns att famla i mörkret och söka svaren och befrielsen på alla ställen utom där det finns.
Läkning och transformation är inte enkelt, det är en långvarig process som kan smärta oerhört mycket.
Mönster och smärta kan sitta djupt och går ofta flera generationer bakåt i tiden.

När jag ser på en människa så ser jag inte brister, jag värderar och dömer inte.
Jag ser kärlek och allt det vackra som de inte alltid ser själva, jag ser det sanna jaget.
Jag ser kapacitet, förmåga och gränslös kraft och jag ser även skuggorna och det som ligger dolt i det undermedvetna.
Smärta, sorg, blockeringar och olika livsmönster. 

Jag finns här för att spegla och hjälpa dig att få mer klarhet i vad du känner och går igenom,
så att du kan möta hela dig själv och stärka relationen till din sanna essens och allt du är.
Min intention är att hjälpa dig att spränga murar, släppa gamla tankar, rädslor, mönster, motstånd och begränsningar.
Jag vill hjälpa dig skapa inre balans och förstärka den sanna du, visa att det finns en väg ut, igenom och hem.

Vi arbetar tillsammans som ett team där jag är en samtalspartner och reseledare inom de områden vi arbetar inom.
Jag finns med som ett tryggt och omsorgsfullt stöd under dina processer.
Holistisk samtalsterapi är en effektiv behandlingsform som är djupgående och når på alla nivåer av en helhet - kropp, sinne och själ.
Samtalen är medvetandegörande, utvecklande och läkande.

Vi fokuserar på nuet och gräver inte i det förflutna.
När vi blickar tillbaka gör vi det endast för reflektioner, acceptans, insikter och lärdomar.
Du får verktyg och nycklar till att använda och förstärka din intuition, drivkraft och potential.
Jag är klarsynt, inkännande och skarp med en stor kraft och förmåga i att reflektera och dra fram det som ligger dolt i det undermedvetna.
Jag belyser på ett bestämt och ärligt sätt och ställer de rätta frågorna så att du hittar in till dina egna svar
ur ett högre, djupare syfte och perspektiv.

~❈~

© Alla texter och bilder tillhör Chavida AB